Jak můžu nahrát fotku?

Hlavní fotky

Ve svém profilu přejdi na položku fotky, kterou najdeš ve svém menu v levém horním rohu. Na stránce, která se ti otevře, vidíš možnost "Nahrání profilové fotky".

Pro tuto fotku opět platí pár omezení, které je důležité míti na paměti.

Vedlejší fotky

Ve svém profilu přejdi na položku fotky, kterou najdeš ve svém menu v levém horním rohu. Na stránce, která se ti otevře, vidíš možnost "Nahrát fotky".

Ve formuláři si pak přes tlačítko procházet najdeš fotku na svém počítači, či přetažením do formuláře fotky nahraješ. Poté je popíšeš pár slovy, aby ostatní věděli a potvrdíš název fotky.

Doporučujeme používat jako prohlížeč FireFox či Google Chrome, pro možné nahrávání více fotek najednou.

Poznámka: minimální výška a šířka fotky je 150 pixelů.