Neinteraktivní formáty

Kreativy v bitmapovém formátu

Jedná se o bitmapové obrázky ve formátech GIF, JPG, PNG. Obrázky ve formátu GIF mohou být animované. Bannery jsou do stránek vkládány jako odkaz s obrazovým obsahem, kreativy musí splňovat obecná pravidla a limity platné pro daný formát v dané pozici (rozměry, datová velikost).

Flashové animace

jedná se o soubory ve formátu SWF. Kreativy mohou být do Flash verze 8. Proklik musí být funkční. Kreativy jsou do stránek vkládány prostřednictvím elementu EMBED, standardně se k nim nepřipojuje alternativní obsah. Kreativy musí splňovat obecná pravidla a limity platné pro daný formát v dané pozici (rozměry, datová velikost).

HTML kreativy

Jedná se o části HTML kódu jehož výsledná vizualizace reprezentuje banner na dané pozici, kód nesmí obsahovat žádnou funkcionalitu rešenou prostřednictvím javascriptu, kód musí respektovat DOCTYPE stránky, ve které bude zobrazen a nesmí obsahovat konstrukce, které by mohly narušit vzhled stránky. Definice vzhledu prostřednictvím CSS múže být rešena pouze inline zápisem přes atribut "style", kód nesmí obsahovat HTML elementy jejichž používání je v současnosti irelevantní (např. element "LAYER"). Konstrukce kreativy musí zaručovat její přimeřeně shodné zobrazení v různých prohlížečích (minimálně v těchto prohlížečích: IE, Mozilla, Firefox, Opera). HTML kód a soubory, které jsou jeho součástí (grafické prvky) musí splňovat obecná pravidla a limity platné pro daný formát v dané pozici (rozměry, datová velikost).

Textové kreativy

Jedná se o prosté texty, které jsou zobrazovány formou odkazu na svých pozicích ve stránce, musí splňovat obecná pravidla a limity platné pro daný formát v dané pozici (počet znaků).