Obecná pravidla

Není-li uvedeno jinak, tato pravidla platí pro všechny typy bannerů.

 • reklama nesmí být príliš agresivní, ve smyslu chvění a blikání - za agresivně blikající banner považujeme kreativu, která ve velmi krátkém časovém intervalu výrazně mění barvy, nadpisy či jiné významné grafické prvky, které mohou uživatele vyrušovat při práci se stránkou
 • nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky
 • nesmí překročit povolené datové limity
 • musí mít správné rozměry na požadovanou pozici
 • bannery musí být dostatečně vizuálně odlišeny od obsahu stránky po celou dobu zobrazení (animace) např. ohraničujícím rámečkem, barvou pozadí apod...
 • nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů a nesmí vypadat jako systémové hlášky
 • nesmí obsahovat zvuky pokud to není domlluveno s obchodníkem, vyjímkou pouze Video banner kde se se zvukem počítá.
 • nesmí napodobovat brand Líbímseti.cz a jeho služeb
 • nesmí obsahovat formuláře
 • flashové bannery mohou být do verze 8 a musí obsahovat definici prokliku dle specifikace
 • flashové bannery musí mít pevně nastavenou barvu pozadí (např. fotografie, barevná plocha), protože se do stránky vkládají v transparentním režimu.
 • I-Layer musí obsahovat funkci zavřít na viditelném místě (křížek s popiskem "zavřít", poloha tlačítka zavisí na specifikaci reklamního formátu)
 • při řešení speciálních reklam je nutná spolupráce s Líbímseti.cz (kontakt na zodpovědného technika nebo grafika poskytne obchodník, který reklamu vyřizuje)
 • bannery ve formátu Flash nesmí extrémě zatěžovat CPU, jako referenční stroj je brán počítač s CPU Intel Celeron 1300Mhz s 512 MB RAM
 • externí kódy nesmí způsobovat chyby ve stránkách (zobrazení ani javascriptové)
 • externí kódy a jejich kreativy nesmějí datově překračovat limity pro daný formát
 • kreativy v HTML formátu a prvky které obsahují nesmějí datově překračovat limity pro daný formát
 • bannery vydávané prostřednictvím externích kódů nelze po schválení měnit, bez předchozí konzultace a případně opětovného schválení