Pravidla

Chování na chatu

Doporučené chování

Pokud se nebudeš řídit doporučeným chováním, nemůžeš se pak divit, že tě správce či administrátor vyhodí z místnosti, či jinak postihne.

Ve zkratce neurážej, nenadávej či neznepříjemňuj ostatním uživatelům pobyt na chatu.

Za porušení pravidel serveru Libimseti.cz, může administrátor proti uživateli zasáhnout několika způsoby:

 • blokací IP adresy (uživatel nemůže do chatu)
 • zablokováním účtu (uživatel se nedostane ani do profilu na Libimseti.cz)
 • smazáním účtu

Co je nevhodné chování

Za nevhodné chování uživatelů a porušování pravidel se považuje: veškerá činnost uživatele, která je v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR
Je zakázáno propagovat: pedofilii, zoofilii, incestní sex, sex s mrtvolami, obchodování s lidmi, drogy, sex za úplatu, a to jeho nabízení i požadování či hledání, prostituce – escort, rasismus a nacismus, poškozování tělesné schránky jak lidské, tak zvířecí (krvavé, morbidní fotky) s tím souvisí i:

 • chatování a domlouvání se na výše uvedená témata
 • odkazy na stránky s uvedenými tématy (odkazy mimo Líbimseti jsou povoleny)
 • používání nicků evokujících tato témata
 • zakládání a provozování místností na daná témata
 • veškerá činnost uživatele, která poškozuje, či může poškozovat dobré jméno serveru Libimseti.cz, či server samotný
 • prokazatelné nechatování a nabírání pouze hodin či používání jakkýkoliv robotů
 • nedrží-li se smluvního ujednání, se kterým souhlasil při registraci
 • nedrží-li se pravidel Libimseti.cz
 • umísťování reklamy a textů s podnětem k výdělku
 • zakládání nicků, které poškozují již existující nicky (např. karel - tlustej_karel)
 • zavádějících nicků (např.system, administrátor, helpdesk)
 • vulgárních nicků
 • napodobování nicků za účelem poškození či vydávání se za jiného uživatele
 • tapetování (zahlcení obrazovky jedním textem nebo smajlíky či odkazy)
 • nepřiměřené protahování slov (např. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahoj)
 • urážení, zesměšňování, zpochybňování či jiné nevhodné chování k administrátorům Libimseti.cz či jiným uživatelům Libimseti.cz (přímé či nepřímé)
 • zpochybňování či nerespektování rozhodnutí administrativy Libimseti.cz
 • vulgární projevy kdekoli v prostředí serveru Libimseti.cz
 • obcházení udělené blokace (zákazu přístupu na chat)
 • jakákoliv manipulace se screenshoty (otisky obrazovky) systému Libimseti.cz
 • jakékoliv svévolné zasažení do systému či manipulace se zdrojovým kódem
 • zakládání místností s podnětem k výdělku
 • uživateli je zakázáno používat ikonek administrativy serveru Libimseti.cz
 • psaní částí nebo celého textu příspěvku s použitím Caps Lock, nebo pomocí klávesnice SHIFT
 • Kopírování šeptání do veřejného chatu
 • prezentace pornografie na webkameře (s vyjímkou kategorie Sex a neřesti)
 • psaní osobního kontaktu na chatu (icq, email, tel., ...)
 • psaní na skle jiným jazykem než českým nebo slovenským. Výjimkou je pouze místnost "Cigáni", kde je povoleno psát romsky(ne však vulgárně).
  • V ostatních místnostech jsou jiným než českým nebo slovenským jazykem povolena jen krátká slova, názvy např. písní či měst, ne však vulgární.
  • Vyjímkou je komunikace cizím jazykem v dočasných uzamčených místnostech popř. šeptem ve stálých místnostech se souhlasem a vědomím komunikujících tzn. nevyžádaná komunikace šeptem cizím jazykem rovněž porušuje pravidla. (vyjímkou jsou cizí názvy a jména)

Výjimky v pravidlech

V kategorii Sex a neřesti lze mluvit a psát vulgárními slovy, avšak ne za účelem urážení či zesměšňování jiných uživatelů.

Chování na webkameře

Doporučené chování na webkameře

 • Webkamera by měla být nasměrována na uživatele, který není nahý a neprovádí činnost, zakázanou pravidly.
  • Nahota je dovolena pouze v kategorii "sex a neřesti"

Nevhodné chování na webkameře

 • Prezentace jakýchkoliv témat viz. nevhodné chování

Postihy

Postihy za porušení pravidel serveru Líbímseti, může administrátor proti uživateli zasáhnout několika způsoby

 • blokací IP adresy (uživatel se nedostane na chat)
 • zablokováním účtu (uživatel se nedostane ani do profilu na Líbímseti.cz)
 • smazáním účtu

Postihy (bany) za porušení pravidel:

 • bude-li uživatel tzv. tapetovat v místnostech (trest na cca 2-14 dní)
 • bude-li uživatel extrémně vulgární v místnostech (až 5- 14 dní)
 • bude-li uživatel obtěžovat sexem v místnostech, které nemají sexuální tématiku (14 dní)
 • založí-li uživatel místnost, která není v souladu s pravidly serveru Libimseti.cz (až 10-30dní)
 • bude-li na serveru Libimseti.cz rozesílat nevyžádané reklamy po místnostech - např. za účelem reklamy, spamování či sexuálních žádosti (až 30 dní)
 • vydává-li se uživatel za administrátora Libimseti.cz (60 dní)
 • bude-li uživatel slovně napadat, jak vulgarismy tak jinými urážlivými pojmy, administrátory serveru Libimseti.cz (až 60 dní)
 • pakliže uživatel opakovaně vydává fotografie jiných uživatelů za svoje nebo se vydává za jiné osoby, čímž tyto osoby poškozuje (až 60 dní)
 • že se uživatel přišel do místnosti prokazatelně hádat a kazit atmosféru svými čistě negativními výroky proti tématu místnosti (např. výroky typu „Koně patří do salámu“ v místnosti s koňskou tématikou, nebo „Všichni jste tupí fanatici“ v místnosti Křesťanství, apod.) (až 30 dní)
 • zneužití funkce Stálého správce nebo Dočasného správce (až 60 dní)
 • bude-li uživatel prezentovat reklamu prostřednictvím webkamer ( až 40 dní )

Odblokování IP adresy:

 • o tomto rozhoduje pouze administrátor, který IP adresu zablokoval, výjimečně helpdesk tj. email chat@libimseti.cz (zneužití se trestá)
 • je-li blokace závažná či opakovaná, administrátor má právo nechat IP adresu zablokovanou i na dobu několika měsíců, případně na trvalo,
 • smazané profily již nelze obnovit.

Místnosti na chatu

Pravidla pro zakládání místností:

UPOZORNĚNÍ: Některé místnosti tato pravidla porušují, protože byly ustáleny již dříve než vznikla tato pravidla !!! Pokud některá se současných místností porušující současná pravidla zanikne, nebude již znovu ustálena.

 • podle pravidel Libimseti.cz se nesmí zakládat místnosti které se nedrží platného právního řádu ČR a Listiny základních práv a svobod
 • jsou obecně zakázány místnosti za účelem výdělku, nebo komerční činnosti
 • pokud se budou dvě korektní místnosti snažit o ustálení, ustálí se pouze ta, která první splní podmínky ustálení a o ustálení požádá. Další místnost již nepůjde ustálit.
 • před žádostí o ustálení by si autor či všichni návštěvníci měli dobře rozmyslet, jestli je opravdu nutné takovou místnost ustalovat, jestli se podobné téma neprobírá nebo nedá zavést v již ustálených místnostech.
 • administrátoři si vyhrazují právo neustálit problematické místnosti

Neustalují se

 • Názvy, které mají společný základ názvu jako již existující místnost. Příklady: základ „Libimseti“, neustálíme „Libimseti.cz / Libimseti je super / Seznamka na libimseti“ a další.
 • Tématicky nazvané místnosti se danému tématu musí věnovat. Pokud se zjistí, že místnost pouze tento název bezdůvodně blokuje a dané téma se v ní neprobírá, může být neustálena, v případě že již je ustálena, může být zrušena.
 • Názvy, které obsahují slova týkající se provozu, nebo samotné podstaty chatování. Například obměny slov: „Místnost, Chat, Pokec, Administrátor, Libimseti“ a další.
 • Vymyšlené krkolomné dlouhé názvy, například „Láska, láska, kdepak je ta láska“ a podobné. V případě takového názvu se lze s červeným administrátorem, který má potřebné pravomoce domluvit na kratším názvu s
 • podobným smyslem. Místnost bude přejmenována beze ztráty nachatovaného času
 • Místnosti začínající číslem s vyjímkou místností(Od XX, Do XX, Nad XX a pod. = jsou povoleny)
 • Antimístnosti proti jiným místnostem, útočící na určité osoby, nebo skupiny osob atd.
 • Nesmyslná slova, slovní spojení nebo taková, která odporují dané kategorii. Příklad: "Cau,Cau Jak se mas?" v kategorii "Sex a neřesti"

Upravení názvu

 • Administrátoři si vyhrazují právo jakoliv měnit názvy místností či upravit dle pravidel.
 • Pokud název místnosti porušuje jakoliv pravidla chatu nebo Libimseti.cz, místnost ustálena nebude.
 • Název místnosti se neupravuje na požadavek stálých správců či uživatelů

Ustalování místnosti:

 • žádné speciální znaky(!!!,",., atd.)
 • název nesmí být podobný nebo stejný s žádnou jinou místností na chatu
 • název ani popis nesmí být vulgární, nesmí porušovat zákony a obecné morální pravidla v Čr
 • název musí být smysluplný
 • musí mít požadovaný počet nachatovaných hodin
 • čísla jsou v názvu povoleny
 • pozdější změna názvu místnosti, nebo její přesun do jiné kategorie je zakázaný!!!!!!!!!

Rušení místnosti:

 • za hrubé porušení pravidel chatu a pravidel Líbímseti.cz

Doplňující nastavení v místnosti

Může se ti stát, že některé místnosti mají nastavený časový nebo věkový filtr.Toto znamená, že nemůžeš vstoupit do dané místnosti, pokud nemáš nachatovaný příslušný čas např.2 hodiny nebo nemáš požadovaný věk např. 18let. V tomto případě nachatuj čas v jiné místnosti, kde daný filtr není a do této pak můžeš přijít později, pokud nemáš věk tak si vyber jinou místnost.

Věkový filtr - Tato funkce slouží pro nastavení počtu let od, kterých je povolen vstup do místnosti.

Uživatel může být vykázán z těchto mítností za:

 • podvodné nastavení věku
 • porušení standartních pravidel "nevhodného chování na chatu"

Časový filtr - Tato funkce slouží pro nastavení počtu nachatovaných hodin pro vstup do místnosti.
Speciální filtr - pohlaví - Tato možnost je nastavena pouze pro několik málo místností, slouží pro vstup do místnosti jen pro určité pohlaví.,,(Filtry jsou nastavovány červenými administrátory s potřebnými pravomocemi pouze tehdy pokud se shodne většina SS dané místnosti)

Uživatelé a administrátoři na chatu

Kdo je dočasný správce (DS), jaké má pravomoce?

DS je uživatel, který dostal tuto funkci od vyššího správce než je on sám (u stálých místností), anebo mu ji přidělí systém(u dočasných místností). DS zastupuje SS v jeho nepřítomnosti. Udržuje pořádek ve svěřené místnosti. DS nesmí svých práv zneužívat.

Kdo je Stálý správce(SS), jaké má pravomoce?

SS se stará o chod a pořádek místnosti.

Mezi jeho pravomoce patří udržení kázně v místnosti, vyloučení uživatele z místnosti, a to i bez dohody s ostatními SS.

SS se může uživatel stát na žádost většiny SS z příslušné místnosti(daného uživatele si sami odhlasují) nebo po založení a následném ustálení své dočasné místnosti.

SS může vyhodit i uživatele, který porušuje pravidla Libimseti.cz.

 • SS může být maximálně v 3 místnostnostech
 • SS může být až od 30 nachatovaných hodin
 • SS je nutný věk minimálně 15let
 • počet SS je pro velké místnosti stanoven na maximální počet 10 (místnosti, které navštěvuje průměrně 100 uživatelů a více), pro malé místnosti je stanoven na maximální počet 5 (vyjímku může udělit administrátor Libimseti.cz)
 • SS musí být aktivní ve své místnosti (tzv. musí ji navštěvovat)

Kdo je Administrátor chatu, jaké má pravomoce

stará se o chod a pořádek pouze na chatu (řeší problémy jenom ohledně chatu)

 • mohou vstoupit do kterékoliv místnosti
 • mají funkci SS ve všech místnostech (nezúčastňují se hlasování o SS).
 • mohou banovat uživatele.
 • mohou být odvoláni pouze žlutým administrátorem.
 • admin s červeným štítem může vyhodit SS jakékoliv místnosti, pokud uvidí že koná v rozporu s pravidly.
 • červené štíty řeší problémy jenom v rámci chatu(tzv.nedodržení pravidel chatu Libimseti.cz).

na všechny prohřešky je důležité míti screen!!!!! Možnost odvolání platí po dobu jednoho týdne, poté je toto promlčeno. Odvolat se lze jen u žlutého admistrátora

Kdo je Administrátor Líbímseti.cz, jaké má pravomoce

Administrátor Libimseti.cz se stará o chod a pořádek celého serveru Libimseti.cz. Administrátor řeší problémy v místnostech , diskuzích, uživatelských účtech, fotkách atd. Funkce Administrátora Libimseti.cz není určena pro běžné uživatele.

 • řeší problémy ohledně chatu, diskuzí, profilů a fotografií
 • z rozhodnutí žlutých adminů neexistuje odvolání. Rozhodnutí je konečné a neměnné.
 • mají pravomoce v celém systému libimseti.cz.(tzv. řeší problémy i mimo chat)
 • mohou tajně vstupovat do místností a kontrolovat SS a červené administrátory.
 • mohou rušit červené administrátory, SS, stálé i nestálé místnosti pokud zjistí porušení pravidel Libimseti.cz.

Administrátoři si vyhrazují právo v zájmu přehlednosti chatu upravovat tato pravidla.,

Seznam administrátorů:

Potřebujete pomoc?

Pokud potřebujete pomoc od žlutého či červeného administrátora na chatu, kontaktujte vždy takového, který je on-line.

Pravidla pro příjem nových administrátorů:

 • uživatel musel projít naším chatem a mít zkušenosti (nejlépe byl u nás SS)
 • uživatel je bezproblémový
 • starší 18let
 • musí mít hlavni fotku

Administrátoři pro chat jsou vybírání dle těchto požadavků a momentální potřeby, tak se prosím v žádném případě nevnucujte, tímto nám dáváte signál, že jste pro tento post nevhodní!!!!

Výzvy administrátorů

Povinností každého návštěvníka je reagovat na výzvy a pokyny správců místností a administrátorů. Pokud tak neučiní, nebo nebude reagovat na výzvy správce či administrátora, můžeš být podle toho potrestán. Budeš-li opakovaně porušovat pravidla chatu, může být potrestán i zrušením profilu na serveru Libimseti.cz. Je tedy i v tvém zájmu např. nezavírat si hlavní okno či jinak si zamezovat v komunikaci.

Pokud něco v pravidlech chybí, není jasné či jednoznačné, pravdu má administrátor. Pokud jsi přesvědčen o své nevinně a neoprávněném chování administrátora – udělej screen s důkazem o jeho chování a pošli na email chat@libimseti.cz Upozornění: pokud bude uživatel oprávněně potrestán a dále pak ještě bude zatěžovat administrativu nemístnými dotazy – může být přísněji potrestán, za zneužívání supportu – podpory uživatelů.

Pravidla pro správce místností

Pravidla pro stálé správce:

 • mohou být navrženi Stálým Správcem té místnosti, ve které chtějí být a následně se o tomto uživateli hlasuje (hlasují SS dané místnosti)
 • mohou být navrženi a ustálení žlutým administrátorem
 • musí mít vyplnění profil (aspoň základními údaji)
 • musí mít odchatováno nejméně 30hodin

Porušení pravidel stálých správců:

 • bezdůvodné vykopnutí uživatele z místnosti
  • (důvod vykopnutí musí být vždy specifikován jako např."tapetování" , "kontakt na skle"; jakkékoliv nesmyslné vykopnutí je nepřípustné)
 • tapetování
 • neschopnost udržet v místnosti pořádek
 • nečinnost při porušování pravidel v místnosti
 • vyhození uživatele pouze za "status"

upozornění na toto chování admina chatu zašli na chat@libimseti.cz – je nutné doložit své tvrzení například screenem obrazovky s důkazem o jeho chování

Porušení pravidel dočasného správce:

 • bezdůvodné vykopnutí uživatele z místnosti
  • (důvod vykopnutí musí být vždy specifikován jako např."tapetování" , "kontakt na skle", "vulgarita";jakkékoliv jiné možnosti vykopnutí jsou nepřípustné např. "Dobrou noc", "Vypadni", ...)
 • tapetování
 • neschopnost udržet v místnosti pořádek
 • nečinnost při porušování pravidel v místnosti
 • vyhození uživatele pouze za "status"

upozornění na toto chování admina chatu zašli na chat@libimseti.cz – je nutné doložit své tvrzení například screenem obrazovky s důkazem o jeho chování

Účet na Libimseti.cz bude zablokován v případě:

 • opakovaného porušování pravidel Libimseti.cz
 • neuposlechnutí administrátora po opakovaném odblokování IP adresy
 • že uživatel bude poškozovat server Libimseti.cz (například lákání hesel, pokus o nabourání do systému, rozesílání adres, jenž vynutí kolaps PC, atd.)

Odpovědnost

Libimseti.cz. nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony, a uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí i pokud poruší pravidla Libimseti.cz.

Pokud potřebujete pomoc od žlutého či červeného administrátora na chatu, kontaktujte vždy takového, který je on-line